High Trust

 

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen de Raad voor Rechtsbijstand en rechtsbijstandverleners.

High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

Advocatenkantoor Van Weely dient een verzoek in voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand conform de opgave. De Raad doet een marginale toetsing op het inhoudelijke rechtsgeschil, een toets via de gemeentelijke basisadministratie om te kijken of de persoon daadwerkelijk op het opgegeven adres woont en een draagkrachttoets bij de Belastingdienst. Normaal gesproken heeft Advocatenkantoor Van Weely dan binnen vijf dagen de toevoeging binnen.