Gefinancierde rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand (Bron: www.rvr.org)

Als u een bijdrage in de kosten van een advocaat wilt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw inkomen en vermogen. Heeft u een te hoog inkomen, dan heeft u geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Als u een bijdrage in de kosten van een advocaat wilt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naast uw inkomen ook naar uw vermogen.

Controle van uw inkomen en vermogen

Bij de controle gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van uw inkomen van twee jaarvóór het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd. Deze gegevens krijgen zij van de Belastingdienst.Doet u geen belastingaangifte, dan gaan ze uit van uw belastbaar inkomen.

U mag niet te veel verdienen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen te hoog is.

Als u wel recht op rechtsbijstand heeft, betaalt u een eigen bijdrage.

Uitgangspunten bij de eigen bijdragen

Bij het bepalen van de hoogte van uw eigen bijdrage geldt: hoe hoger uw inkomen was in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen.

Verder gelden er regels voor het moment waarop de eerder berekende eigen bijdrage opnieuw wordt opgelegd. Vraagt u in korte tijd opnieuw om een bijdrage in de kosten, wisselt u van advocaat tijdens een lopende zaak of duurt de zaak langer dan gebruikelijk? In al deze gevallen betaalt u opnieuw de eerder berekende eigen bijdrage.

  • Heeft u in een korte periode meerdere bijdragen in de kosten van uw mediator of advocaat nodig? U betaalt dan voor elke toevoegingeen volledige eigen bijdrage.
  • Wilt u dat een andere advocaat de werkzaamheden van uw eerste advocaat overneemt en nog eens over de zaak adviseert? Dit noemen we een opvolgend deskundigenoordeel. U betaalt voor een opvolgend deskundigenoordeel nog een keer de eerder berekende eigen bijdrage.
  • Heeft uw advocaat meer tijd nodig dan gebruikelijk voor de behandeling van de zaak, omdat de zaak ingewikkeld is? Dan moet u nog een keer de eerder berekende eigen bijdrage betalen.

NB: er zijn ook situaties waarbij u geen nieuwe eigen bijdrage betaalt als u een andere advocaat inschakelt. Bijvoorbeeld als uw advocaat wegens langdurige ziekte uw zaak niet langer kan behartigen.
Neem voor meer informatie over de eigen bijdrage in uw situatie contact op met uw advocaat.

De rechtzoekende ontvangt altijd een brief van de Raad voor Rechtsbijstand over de hoogte van de eigen bijdrage en de nieuw opgelegde eigen bijdrage.

De geldende inkomensnormen en eigen bijdragen

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe inkomens- en vermogingsnormen voor het verkrijgen van gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2015.

Bij de controle van uw inkomen en vermogen voor een toevoegingsaanvraag gaan wij uit van uw fiscale gegevens in het peiljaar. Elk jaar worden de inkomensnormen en eigen bijdragen geïndexeerd. Dit betekent dat de hoogte wordt aangepast aan de algemene prijsontwikkelingen.

Heeft u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig, dan gelden hiervoor afwijkende eigen bijdragen. Ook bij scheiding of beëindiging van een relatie gelden aparte eigen bijdragen.

Ga direct naar de inkomensnormen en eigen bijdragen.

De geldende vermogensnormen

Naast uw inkomen kijkt de Raad voor Rechtsbijstand ook naar uw vermogen als u een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaatwilt. Ga direct naar de vermogensnormen.